Avfall til forbrenning

Avfallsfraksjoner som inneholder matavfall, tekstiler, papirrester og annet lett brennbart avfall kan leveres til omlastingsstasjonen for forbrenning. Treverk og metall bør leveres til sorteringshallen.