Deponi

Til det ordinære deponiet kan vi ta i mot isolasjon som Rockwool etc. , glassfiberprodukter, ulike typer hardplast og forurenset masse. Treverk må leveres i sorteringshall. Matavfall skal leveres som brennbart avfall.