Farlig avfall

 Vårt mottak for farlig avfall er ikke dimensjonert for større næringsleveranser.