Inert deponi

Uorganisk eller såkalt inert deponi :

Til dette deponiet kan leveres sandblåsesand, gips og lett forurenset masse som f.eks. betongrester og boreslam, murstein, etc. Prisene her er betydelig lavere enn til andre behandlinger. Men det kan bli krav om analyser. Ta kontakt før levering.