Oljeforurenset masse

Dette blir behandlet på egen betongplate. Vi må ha analyser før levering.