Rutiner for levering av farlig avfall fra næringsdrivende

Virksomheter som produserer farlig og/eller radioaktivt avfall har plikt i henhold til avfallsforskriften kapittel 11 og kapittel 16 til å levere avfallet til godkjent mottak. Avfallet skal deklareres ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for videre håndtering.

Miljødirektoratet har nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall gjennom portalen www.avfallsdeklarering.no, dette skal erstatte dagens papirskjema.

For å ta i bruk denne tjenesten må avfallsprodusenten utvelge en administrator, denne rollen kan tildeles av daglig leder i bedriften gjennom Altinn.no under «tilgangsstyring» – «Delegering av roller og rettigheter»- «Energi, miljø og klima».

Administratoren oppretter bedriftsprofil og sluttbrukere på www.avfallsdeklarering.no, sluttbruker er den som skal stå for deklareringen av avfallet.

Vestnes Renovasjon AS driver i dag miljøstasjon for private husholdinger på vegne av Årim, og gjennom denne ordningen har Årim eierskap til alt farlig avfall som blir levert fra private. Av praktiske hensyn ønsker vi å benytte Årim som nedstrømsløsning også for farlig avfall fra næring.

Dette innebærer at næringsdrivende som ønsker å levere farlig avfall til oss må velge Årim som mottaker av avfallet når de fyller ut deklarasjonsskjema for farlig avfall, dette gjelder likevel ikke for asbest/eternitt da vi har eget deponi for dette.

Siden vårt mottak for farlig avfall er dimensjonert for levering fra private er det ønskelig at næringsdrivende som produserer større mengder farlig avfall leverer dette direkte til en større aktør, f.eks Veglo Miljøservice, Norsk Gjenvinning eller Franzefoss.

Alle leveranser av farlig avfall fra næring skal veies og registreres umiddelbart ved levering, det må derfor påregnes noe ventetid for å bli betjent.

Farlig avfall som ikke er deklarert av produsent før levering hos oss vil bli avvist da vi ikke har anledning å fylle ut papirskjema lengre slik praksisen har vært frem til nå, det er imidlertid en mulig løsning at kunden på forhånd inngår avtale med Årim og gir de fullmakt til å deklarere avfallet på vegne av produsent.

Hvis avfallet ikke er forhåndsdeklarert av produsent men skal deklareres av Årim må det kunne gjøres rede for hva slags avfall som leveres, beholdere med uidentifiserbart innhold blir ikke tatt i mot.

Har du spørsmål om levering og deklarering av farlig avfall, ta kontakt på tlf: 488 80 623 eller e-post: oyvind@vestnes-renovasjon.no

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized og merket med , , , , . Bokmerk permalenken.