Slam

Septikslam blir behandlet i egne laguner. Avvatnet slam blir mottatt på komposteringsplass.