Sortering

Avfallet skal ikke inneholde farlig og flytende avfall ( f.eks. maling). Elektriske artikler skal leveres for seg. Gips skal ikke forekomme fordi vi får ikke levert dette til forbrenningsanlegg, og på deponiet vil gips skape luktproblemer. Gips kan leveres for seg direkte til et inert deponi på området, og da til betydelig lavere pris.

Isolasjonsmaterialer som Rockwool og Glava skal ikke blandes med andre fraksjoner. Mindre andeler av slikt skal i så fall legges i sekker.

Matavfall skal ikke være i restavfallet. Bølgepapp kan leveres gratis til sorteringsanlegget dersom det kommer i egen container og ikke inneholder noe annet enn slik papp.

Av hensyn til brannfaren ønsker vi at store containere i helst blir levert før kl. 12.00 på andre dager enn tirsdag. Tirsdag kan disse leveres inntil kl. 16.00. Mindre containere bør leveres 1 time før stengetid.