 Meny

Krav ved levering til deponiene

Hjem
Næring
Krav ved levering
No items found.

For at vi skal kunne gi et riktig tilbud og kontrollere at leveransene er i tråd med våre tillatelser, vil vi kunne trenge ulike opplysninger avhengig av avfallstype. For alt avfall som skal til deponi trenger vi et:

Dersom det er mistanke om forurensede masser er det også ønskelig med følgende dokumenasjon:

  • Beskrivelse av massene
  • Analyserapport fra laboratorium skal legges ved basiskarakteriseringsskjemaet
  • Estimert mengde 
  • Estimert leveringsperiode

Det er viktig at du avtaler leveransene av hvert prosjekt slik at det går raskt og smertefritt ved levering.

Kontakt oss for levering

Vedlegg sendes i tillegg på e-post til post@vestnes-renovasjon.no
Takk! Din beskjed er sendt, og vi vil kontakte deg snarest.
Oi! Her gikk visst noe galt. Vennligst prøv igjen.

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no