 Meny

Miljøstasjon

Hjem
Privat
Miljøstasjon
No items found.

Informasjon til private

Privatpersoner kan levere de fleste typer avfall til egensortering ved miljøstasjonen. Vestnes Renovasjon drifter miljøstasjonen for private på vegne av ÅRIM, og vi har ingenting med administrasjon av renovasjonsabonnement eller henting av avfall å gjøre.

Vi ber kunder som har spørsmål om dette om å ta kontakt direkte med ÅRIM.

Miljøstasjonkort

Kunder med miljøstasjonkort kan levere inntil en viss mengde avfall kostnadsfritt. Vi har kun åpent for levering med miljøstasjonkort tirsdager og fredager. Alle kunder uten miljøstasjonkort, samt de som har brukt opp kvoten, må betale på lik linje med næringskunder. Se priser for levering her.

Vi ber alle kunder stoppe og henvende seg i ekspedisjonen ved vekta før levering til miljøstasjonen. Dette gjelder også når man kun skal levere gratisfraksjoner.

Mer informasjon om miljøstasjonen og innsamling av avfall i Vestnes på ÅRIM sine sider.

Levering av farlig avfall

Privatpersiner kan levere inntil 1000kg med farlig avfall gratis gjennom sitt MIljøstasjonskort.

Ved levering av farlig avfall skal ansatt(e) ved miljøstasjonen informeres. Vi har blant annet ikke lov til å ta imot eksplosiver, ammunisjon og smittefarlige stoffer/sprøyter.

Asbest

Privatpersoner som ønsker å levere små mengder (<25 kg) med asbest skal

  • pakke asbestavfallet inn i kraftig plastemballasje. NB! Hjørner og åpninger skal være solid teipet.
  • merke leveransen med ASBEST
  • ta direkte kontakt med mottakt ved leveranse for registrering av avfallet, og for videre henvisning til hvor avfallet kan settes. (Avfallet vil henvises direkte til deponi).

Ved større mengder (>25kg) med asbest skal

  • asbestavfallet skal stables på pall.
  • hele stabelen skal pakkes inn i 2-lags plast av typen «bygningsplast».
  • alle skjøter og hjørner teipes med solid teip
  • pallen tydelig merkes med ASBEST.

Dersom asbesten ikke er forskriftsmessig innpakket for leveranse vil avfallet bli avvist fra anlegget. Ved innpakking av asbest bør verneutstyr benyttes- tett kjeledress, hansker og P3 filter i pustemaske.

Eksterne linker

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00

Varslingstjeneste

Nå kan du få sms-varsel når vi vender kompostranker, og det er stor sannsynlighet for lukt!
Registrer deg her.
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no