 Meny

Avfall til sortering

Hjem
Næring
Avfall til sortering
No items found.

Vestnes Renovasjon tar imot containere med blandet avfall til sortering. Disse skal IKKE inneholde farlig avfall eller EE-avfall. Det er strenge krav om hva som lovlig kan leveres i en container med usortert avfall, og vi ber alle som skal leie container til levering hos oss om å sette seg inn i dette. Leveranser som ikke oppfyller krav til levering, vil kunne bli ilagt avviksgebyr. Gebyret står i forhold til merarbeid og/eller risiko for skade på miljø og personer som avviket medfører. For gjentagende avvik vil gebyrene kunne økes, og vi forbeholder oss retten til å nekte mottak fra kunder som gjentatte ganger ikke innretter seg etter reglene.

NB! Leveransetidspunkt for containere til sorteringshall:

 • Store containere skal leveres innen kl. 12:00
 • Små containere skal leveres innen kl. 14:00

Dette gjelder alle dager.

Følgende fraksjoner skal ikke leveres sammen med blandet avfall:

 • Farlig avfall: Oljeprodukt, oljefilter, malingsprodukt, kjemikalier, plantevernmidler, giftstoff, emballasje med rester av spesialavfall, lysstoffrør, eksplosiver, brannfarlige stoff, asbestholdige materialer, trykkimpregnert treverk og vinduer med PCB eller klorparafiner. Privatpersoner kan levere mindre mengder farlig avfall kostnadsfritt til vår miljøstasjon.
 • EE-avfall: Alt elektrisk og elektronisk avfall kan leveres kostnadsfritt til vår miljøstasjon.
 • Gips
 • Bildekk
 • Vinduer
 • Risikoavfall og smittefarlig avfall
 • Dyrekadaver
 • Våtorganisk og flytende avfall: Matavfall, dyrefor, fiskefor, fiskeavafall
 • Avløpsslam
 • Aske
 • Masser som jord, stein, betong etc.

Alt blandet avfall skal i tillegg være sorterbart. Det betyr for eksempel at blandinger av isolasjon og treverk bør unngås, siden det umuliggjør sortering som oppfyller lovverket. Isolasjon kan leveres i sekker dersom det skal leveres sammen med annet avfall. Gips må leveres separat, men kan godtas sammen med blandet avfall hvis det feks. leveres i en bigbag som settes på toppen containeren. Ta kontakt med oss på forhånd hvis du har spørsmål angående dette, så kan vi hjelpe deg å finne den mest optimale løsningen.

Merk også at lovverket krever at minimum 60% av bygning- og rivningsavfall kildesorteres fra avfallsprodusenten.

Nyttige linker:

Vi har også omlasting/sortering av husholdningsavfallet og plast/papir som blir samlet fra private husholdninger i kommunen. Dette lastes i større containere før det blir videresendt til gjenvinning.

I sorteringsanlegget sorterer vi avfallet inn i ulike fraksjoner som går til gjenvinning og sluttbehandling.

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00

Varslingstjeneste

Nå kan du få sms-varsel når vi vender kompostranker, og det er stor sannsynlighet for lukt!
Registrer deg her.
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.