 Meny

Avfall til sortering

Hjem
Næring
Avfall til sortering

Stengt sorteringshall

Onsdag 29. mars stenger vi for alt mottak av fraksjoner til sorteringshallen grunnet internt kurs.

Vestnes Renovasjon tar imot containere med blandet avfall til sortering. Disse skal IKKE inneholde farlig avfall eller EE-avfall. Det er strenge krav om hva som lovlig kan leveres i en container med usortert avfall, og vi ber alle som skal leie container til levering hos oss om å sette seg inn i dette. Leveranser som ikke oppfyller krav til levering, vil kunne bli ilagt avviksgebyr. Gebyret står i forhold til merarbeid og/eller risiko for skade på miljø og personer som avviket medfører. For gjentagende avvik vil gebyrene kunne økes, og vi forbeholder oss retten til å nekte mottak fra kunder som gjentatte ganger ikke innretter seg etter reglene.

NB! Leveransetidspunkt for containere til sorteringshall:

 • Store containere skal leveres innen kl. 12:00
 • Små containere skal leveres innen kl. 14:00

Dette gjelder alle dager.

Følgende fraksjoner skal ikke leveres sammen med blandet avfall:

 • Farlig avfall: Oljeprodukt, oljefilter, malingsprodukt, kjemikalier, plantevernmidler, giftstoff, emballasje med rester av spesialavfall, lysstoffrør, eksplosiver, brannfarlige stoff, asbestholdige materialer, trykkimpregnert treverk og vinduer med PCB eller klorparafiner. Privatpersoner kan levere mindre mengder farlig avfall kostnadsfritt til vår miljøstasjon.
 • EE-avfall: Alt elektrisk og elektronisk avfall kan leveres kostnadsfritt til vår miljøstasjon.
 • Gips
 • Bildekk
 • Vinduer
 • Risikoavfall og smittefarlig avfall
 • Dyrekadaver
 • Våtorganisk og flytende avfall: Matavfall, dyrefor, fiskefor, fiskeavafall
 • Avløpsslam
 • Aske
 • Masser som jord, stein, betong etc.

Alt blandet avfall skal i tillegg være sorterbart. Det betyr for eksempel at blandinger av isolasjon og treverk bør unngås, siden det umuliggjør sortering som oppfyller lovverket. Isolasjon kan leveres i sekker dersom det skal leveres sammen med annet avfall. Gips må leveres separat, men kan godtas sammen med blandet avfall hvis det feks. leveres i en bigbag som settes på toppen containeren. Ta kontakt med oss på forhånd hvis du har spørsmål angående dette, så kan vi hjelpe deg å finne den mest optimale løsningen.

Merk også at lovverket krever at minimum 60% av bygning- og rivningsavfall kildesorteres fra avfallsprodusenten.

Nyttige linker:

Vi har også omlasting/sortering av husholdningsavfallet og plast/papir som blir samlet fra private husholdninger i kommunen. Dette lastes i større containere før det blir videresendt til gjenvinning.

I sorteringsanlegget sorterer vi avfallet inn i ulike fraksjoner som går til gjenvinning og sluttbehandling.

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.