 Meny

Farlig avfall/asbest

Hjem
Næring
Farlig avfall
No items found.

Elektronisk deklarering av farlig avfall/asbest

Bedrifter som produserer farlig avfall har plikt til å levere dette ved godkjent mottak. Fra 1.mai 2016 ble det et krav om at all deklarering av farlig avfall skal skje elektronisk. Dette skal skje før leveranse.

Avfallsdeklarering.no er Miljødirektoratets og Statens stråleverns elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall. For å komme igang med e-deklarering av farlig avfall så kan du laste ned veileder her .

Vi gjør oppmerksom på at farlig avfall skal leveres separat, og aldri i containere blandet med annet avfall. Vi har eget deponi for asbest/eternitt, og ellers blir alt annet farlig avfall videresendt til godkjent mottak.

NB! Vi kan ikke ta i mot:

Eksplosiver og ammunisjon

Selvantennende stoffer

Infeksjonsfremkallende stoffer

Radioaktivt avfall

Vi anbefaler at lokalt politi kontaktes for korrekt håndtering av denne typen avfall.

Asbest

Asbestpaller skal losses av bil/henger av Vestnes Renovasjon AS sitt personell med gaffeltruck eller hjullaster. I forkant av leveranse er det derfor viktig at

 • asbestavfallet er stablet på pall.
 • stabelen er godt innpakket i 2-lags bygniningsplast - også under.
 • alle skjøter og bretter er teipet med solid teip.
 • emballasjen er merket med "Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr." *Makshøyde på pallen er 1 meter.
 • Dersom det skal deponeres annet type asbestbefengt avfall enn f.eks rene eternittplater, bes kunde kontakte oss for avklaring av avfallets egenskaper. I tilfeller hvor avfallet ikke er av rene eternittplater, vil det også være behov for en basiskarakterisering i tilegg til deklarasjonen for ytterligere beskrivelse av avfallet.

  Våre åpningstider

  For privat levering
  Tirsdag 11.00 - 19.00
  Fredag 11.00 - 15.00
  For næring
  Man - fre 08.00 - 15.00
  Tirsdag 08.00 - 19.00

  Varslingstjeneste

  Nå kan du få sms-varsel når vi vender kompostranker, og det er stor sannsynlighet for lukt!
  Registrer deg her.
  For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

  Ønsker du å levere til oss?

  Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.