 Meny

Farlig avfall

Hjem
Næring
Farlig avfall
No items found.

Elektronisk deklarering av farlig avfall

Bedrifter som produserer farlig avfall har plikt til å levere dette ved godkjent mottak. Fra 1.mai 2016 ble det et krav om at all deklarering av farlig avfall skal skje elektronisk.

Avfallsdeklarering.no er Miljødirektoratets og Statens stråleverns elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall. For å komme igang med e-deklarering av farlig avfall så kan du laste ned veileder her .

Vi gjør oppmerksom på at farlig avfall skal leveres separat, og aldri i containere blandet med annet avfall. Vi har eget deponi for asbest/eternitt, og ellers blir alt annet farlig avfall videresendt til godkjent mottak. Alle private husholdninger som betaler renovasjonsavgift, har rett til å levere mindre mengder farlig avfall kostnadsfritt til miljøstasjonen.

NB! Vi kan ikke ta i mot:

Eksplosiver og ammunisjon

Selvantennende stoffer

Infeksjonsfremkallende stoffer

Radioaktivt avfall

Vi anbefaler at lokalt politi kontaktes for korrekt håndtering av denne typen avfall.

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.