 Meny

Mottak av masser

Hjem
Næring
mottak av masser
No items found.

Deponering av forurensede masser

Vi sørger for korrekt miljømessig håndtering av forurensede masser.

Det er et økende behov for korrekt håndtering og deponering av forurensede masser og myndighetene stiller stadig strengere krav til sluttbehandling, både hva rivemasser og gravemasser angår.

Stadig flere miljøgifter blir avdekket i forbindelse med grave- og grunnarbeider. Det stilles derfor krav om at det ved riving og graving skal kartlegges i forkant. Ved riving vil betong ofte være malt eller på annen måte behandlet, og kan inneholde forurensing. En god miljøkartlegging for riving og tilsvarende for grunnarbeider vil avdekke graden av evt. forurensing og danne grunnlag for valg av sluttbehandling av massene.

Vi veileder våre kunder i hele prosessen frem til forsvarlig sluttdisponering av forurensede masser, og sikrer lovlig og miljøriktig håndtering.

Fremmede plantearter i løsmasser og hageavfall

I tilfeller hvor man har fremmede skadelige plantearter i rene masser, forurensede masser eller i hageavfall, må massene håndteres med aktsomhet for å forhindre spredning.

Vestnes Renovasjon AS ønsker ikke denne typen fraksjon, hverken til deponi eller til bruk i vår komposteringsprosess. For korrekt håndtering av denne typen masser anbefaler vi i å lese informasjonen gitt på Miljødirektoratet sine sider om Fremmede arter.

Viktig å vite om masser

Nyttige linker

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00

Varslingstjeneste

Nå kan du få sms-varsel når vi vender kompostranker, og det er stor sannsynlighet for lukt!
Registrer deg her.
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.