 Meny

Slambehandling / kompostering

Hjem
Næring
Slambehandling / kompostering
No items found.

En av våre hovedvirksomheter er kompostering av slam. I hovedsak er det septikslam som komposteres, men vi tar også imot annet slam som fiskeavføring og fettholdig slam. NB! Ved levering av fettholdig slam så må dette være tydelig merket med "Ikke animalsk fett".

Hovedmengden av slammet er allerede avvatnet ved levering, men vi har også septiklaguner som gjør at vi også kan ta imot slam med lavere tørrstoffprosent. Fra 2017 har vi tatt i bruk et biofilter for minske luktproblematikken ved kompostering i lavere temperaturer. Målet med dette er å kunne kompostere større deler av året uten sjenanse for naboer og miljøet rundt anlegget. 

Oversiktsbilde Vestnes Renovasjon (komposteringshall, scrubber, biofilter).
Oversiktsbilde Vestnes Renovasjon (Komposteringshall, scrubber, biofilter)

Komposteringshallen ved Vestnes Renovasjon
Komposteringshallen ved Vestnes Renovasjon

Slammet komposteres i ranker sammen med en gitt mengde strukturmateriale. Komposteringsprosessen blir nøye overvåket, og temperaturmålinger og vendinger av komposten skjer flere ganger per uke. Det tas jevnlig prøver som sikrer at kompostjorden blir tilstrekkelig hygienisert og at tungmetallinnholdet ikke er for høyt. Etter at slamkomposten har ligget en periode til modning og strukturmaterialet har blitt siktet ut, fraktes mesteparten i dag til Ålesund. Der blandes komposten sammen med andre ingredienser, og selges som Park-Mix gjennom vår samarbeidspartner Grønn Vekst.

Mer informasjon om sluttproduktet her.

Våre åpningstider

For privat levering
Tirsdag 11.00 - 19.00
Fredag 11.00 - 15.00
For næring
Man - fre 08.00 - 15.00
Tirsdag 08.00 - 19.00

Varslingstjeneste

Nå kan du få sms-varsel når vi vender kompostranker, og det er stor sannsynlighet for lukt!
Registrer deg her.
For korrekt sortering av avfallsfraksjoner, se sortere.no

Ønsker du å levere til oss?

Vi tilbyr blant annet rådgivning og bistand for våre næringskunder.